Välkommen här finns kontaktuppgifter!

Valparna finns strax utanför Alunda som ligger 3,5 mil nordost om Uppsala (vägen mot Östhammar).
Ni når oss på mail stina_blomkvist@hotmail.com.

RSS 2.0